“Save As...”
Türkiye’den Çağdaş Sanat

santralistanbul ve Milano Trienali ortak projesi
24 Haziran-7 Eylül 2008, Bovisa

santralistanbul’un sanata yenilikçi bakış açısı ve çağdaş sanatta mobilitenin önemine olan inancı, santralistanbul’u “Save As...” sergisini açmaya yöneltti. Derya Yücel’in küratörlüğünü üstlendiği bu etkinlik ile birlikte, İtalya ilk defa, Türkiye’den bir grup çağdaş sanatçının sergisine evsahipliği yapıyor. “Save As...” Türkiye kültürüne İtalya’da görünürlük ve alan sağlamanın yanı sıra, Expo 2015 için Milano ile yarışan İzmir’e ve Türkiye’ye bir saygı duruşu niteliğinde.

Türkiye’den 30 çağdaş sanatçının işlerinden oluşan “Save As...”, Türkiye’deki çağdaş sanatı özetleyen tematik bir sergi olarak değil, Türkiye’deki çağdaş sanat eğilimlerinden kesitler gösterecek şekilde tasarlandı. “Save As...” temsili bir ulusal koleksiyon oluşturmak yerine, değişen tepkiler, çoklu bakış açıları ve fikirleri teşvik etmeyi amaçlıyor. Serginin yerel bir havası olsa da, aslında izleyiciyi evrensel sorular sormaya yöneltiyor. Çeşitli sanatsal deneyimler arasında bağlantı kurmayı hedefleyen “Save As...” sergisi, kimlik ve alanlar arasında sabit bir bağ kurmaktan ya da sanatı belirli bir coğrafi kimlikle sınırlamaktan kaçınıyor. Sergide işleri yer alan 30 sanatçı, geçmişin ve geleceğin sesleri, kaygıları, hayatları ve keşifleri hakkında izleyicileri düşündürüyor.

“Save As...” sergisinin açılış gecesinde iki performans gerçekleşti. Eser Selen, ziyaretçiyi, alanla bütünleşmiş vücuduna tanıklık etmek üzere davet ederken, Nezaket Ekici ise kültürel ve cinsel kimlik, tabular, gelenekler ve şimdiki zamanla ilişki gibi birçok kritik noktaya dokundu. Ayrıca, sergi kapsamında Pippa Bacca ve tüm kadınlara adanan ‘Yeşil Oda’da , Nezaket Ekici, Selda Asal, Canan Şenol, Neriman Polat, Şükran Moral ve Gül Ilgaz’ın çalışmaları izlenmekte.

“Save As...”
Türkiye’den Çağdaş Sanat
Triennale Bovisa, Milano, İtalya
24 Haziran-7 Eylül 2008
santralistanbul ve Milano Trienali ortak projesi
Küratör: Derya Yücel

Milano Büyükşehir Belediyesi, Expo 2015 Komitesi ve Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği tarafından desteklendi.

Lütfen video için tıklayın. (http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=56387)