Semiha Berksoy: Catalogue Raisonné

Galerist ve Revolver yayınlarından 2017 yılında çıkan kitap, sanatçının çocukluk ve gençlik yıllarından ölümüne, Güzel Sanatlar Akademisi’nde yaptığı desenlerinden baş yapıtlarına kadar ürettiği ulaşılabilmiş eserlerinin tümünü içine alan bir katalog olarak hazırlanmış, İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki farklı dilde basılmıştır. Odeabank desteği ve sponsorluğunda, sanat yazarı ve küratör Derya Yücel’in editörlüğünde yayına hazırlanan Semiha Berksoy Catalogue Raisonné; Yücel tarafından kaleme alınan detaylı sanatçı biyografisinin yanı sıra sanatçının pratiği ve yaşamı üzerine kızı Zeliha Berksoy ile Levent Çalıkoğlu, Ferit Edgü, Dikmen Gürün, Beral Madra, Rosa Martinez, Dieter Ronte, Robert Wilson’ın metinleri ile zengin bir içerik sunmaktadır.