Yeni Medya Sanatı ve Yeni Müze
Dijital Sanat Pratiklerinin Müzeolojik Bağlamda Değerlendirilmesi

İstanbul Kültür Üniversitesi (YA-BA YayınBasım)
İstanbul, Şubat 2012

Yeni Medya Sanatı ve Yeni Müze isimli kitapta, dijital teknolojilerin mecra olarak kullanıldığı sanat pratiklerinin üretimi, bu sürecin tüketime sunulması ve müze mekanı içindeki konumu ele alınmaktadır. Kitap, sanatın tarihsel süreç içindeki değişimi ve müze kurumu üzerindeki etkisi, gelişen teknolojilerin sanat ve müzecilik alanında getirdiği güncel uygulamalar, dijital sanat bağlamında sanat kurumlarının koleksiyon oluşturma, arşivleme, koruma ve sergileme fonksiyonları üzerine bir araştırma, durum saptaması ve değerlendirme olarak geliştirilmiştir. Kitap, İstanbul Kültür Üniversitesi (YA-BA YayınBasım) tarafından Şubat 2012’de basıldı.